Consulting
 
Manual sampling and sample preparation by standard Hard coal and coke – Manual sampling ISO 18283:2006.

Guidance on the inspection of mechanical sampling systems ISO 21398:2007.

Mechanical sampling – Methods of testing for bias.ISO 13909-8:2001.

  Näytteenotto ja kokoomanäytteen esikäsittely testinäytteiksi laadunmääritystä varten ISO 18283:2006 mukaan.

Mekaanisen näytteenottojärjestelmän toiminnan arviointi ISO 21398:2007 mukaan.

Mekaanisen näytteenottojärjestelmän bias-testauksen suunnittelu ja toteutus ISO 13909-8:2001 mukaan.